Het jaarverslag 2019 is uit

In het Jaarverslag 2019 leest u alles over wat er het afgelopen jaar is gebeurd. ROB-voorzitter Han Polman en secretaris-directeur Rien Fraanje leiden het jaarverslag in met de beschouwing 'De democratie, het openbaar bestuur en de Raad in 2019'.

2019 was in vele opzichten een grillig politiek jaar. Het begon met een aanloop naar de Statenverkiezingen, waarvan bij aanvang duidelijk was dat die via de indirecte verkiezing van de Eerste Kamer ook invloed zou hebben op de landelijke politieke verhoudingen.

Online

Het jaarverslag is volledig opgenomen in de website. Elk jaarverslag-onderwerp heeft een eigen webpagina. Via Jaarverslag 2019 komt u op de inhoudsopgave. Vanuit een onderwerp bladert u onderaan de webpagina eenvoudig naar het volgende.

Wat is er gebeurd

2019 was in vele opzichten een grillig politiek jaar. Han Polman, voorzitter ROB en Rien Fraanje, secretaris-directeur, geven daar een terugblik op onder de titel 'De democratie, het openbaar bestuur en de Raad in 2019'.

Wat hebben we gedaan

In Publicaties & activiteiten staat een overzicht van de publicaties die zijn uitgegeven en de aandacht in de media daarvoor, en een overzicht van de bijeenkomsten die zijn georganiseerd.

Welke contacten waren er

De contacten met de regering en de Eerste en Tweede Kamer zijn beschreven op de pagina Contacten met regering en parlement.

Wie vormden de Raad

In 2019 is de samenstelling van de Raad gewijzigd. In het hoofdstuk Raadsleden 2019 leest u: wie er in de Raad zitten, welke raadsleden erbij zijn gekomen, van welke raadsleden we afscheid hebben moeten nemen en bij welke specifieke projecten en activiteiten de raadsleden betrokken waren.

Wie vormden de staf

De medewerkers zijn verbonden aan specifieke adviestrajecten, publiceren zelf ook, geven lezingen en zijn betrokken bij (externe) bijeenkomsten: Medewerkers in 2019.

Wat hebben we gedeeld

In het hoofdstuk Communicatie leest u welke thema’s dit jaar centraal stonden en welke nieuwe communicatiemiddelen zijn ingezet om de hoofdlijn van een publicatie toe te lichten.

Wat hebben we uitgegeven

De begroting en de uitgaven van de ROB in 2019 zijn te vinden in het Financieel overzicht.