Kennis delen is broodnodig na decentralisaties

Met de decentralisatie van taken naar gemeenten en provincies neemt de noodzaak om kennis te delen voor overheden toe. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn Signalement Kennis delen. Daarin geeft de Raad bovendien vijf wenken hoe kennisdeling kan worden aangejaagd.

Het Rijk heeft afgelopen decennia in verschillende etappes tal van taken in het sociaal domein gedecentraliseerd naar provincies en vooral gemeenten. De komende jaren komen in het fysieke domein veel taken bij decentrale overheden te liggen. Bij decentralisatie van taken moet steeds de vraag worden gesteld: hoe krijgen we de juiste kennis bij de mensen die voor ons de belangrijke beslissingen moeten nemen?

Kennis delen

Juiste kennis bij besluitneming belangrijk

Wisselwerking en wederkerigheid zijn volgens de Raad de sleutelwoorden. De nationale kennisinstellingen beschikken over kennis die voor decentrale overheden van groot belang is. En andersom is in de regio’s belangwekkende informatie beschikbaar die de nationale kennisinstellingen en in het verlengde daarvan de Haagse beleidsmakers en beslissers heel goed kunnen gebruiken.

Kennis delen zorgt uiteindelijk voor een vermenigvuldiging van de beschikbare kennis.

Wat nodig is om kennis te delen

De ROB geeft in het signalement vijf wenken om kennisdeling te organiseren:

  1. Bij beoogde decentralisaties moet de toegankelijkheid en beschikbaarheid van kennis prioriteit krijgen.
  2. Planbureaus en adviesraden dienen wisselwerking en wederkerigheid van kennisuitwisseling als leidraad in hun werkwijze te integreren.
  3. Regering en parlement dienen bij hun aanvragen voor onderzoek en advies de decentrale overheden te betrekken.
  4. Provincies kunnen een intermediaire rol vervullen.
  5. Verruim de wettelijke opdracht van planbureaus en adviescolleges.