Save the date: Dag van de Financiële Verhoudingen – 16 april 2020 in Breda

Op donderdag 16 april 2020 organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur de derde Dag van de Financiële Verhoudingen: Samen werken, samen betalen? Over de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Denk aan het verduurzamen van de energievoorziening, verbetering van de (jeugd)zorg, creëren van werk en welzijn in regio’s.

De dag wordt geopend door de Bredase wethouder Boaz Adank en geleid door dagvoorzitter Ruben Maes. De Speld vat de dag voor u samen. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Bijeenkomst

Tijdens deze dag wordt kennis gedeeld over lessen en belemmeringen bij het bekostigen van maatschappelijke opgaven. Met name welke belemmeringen er zijn in de (financiële) relaties tussen Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke partners voor de succesvolle bekostiging van dergelijke opgaven. Na deze dag heeft u inzicht in de do’s en don’ts voor bekostiging netwerksamenwerking: wat werkt wel en wat niet? Onder welke omstandigheden?

Save the date: 16 april 2020

De Dag van de Financiële Verhoudingen vindt plaats op donderdag 16 april in het Theater De Avenue in Breda. Om 12.15 beginnen we met een inlooplunch en de dag wordt om 16.30 afgesloten met een netwerkborrel. Noteer deze alvast in uw agenda.

Opzet van de dag

Wetenschappers en praktijkdeskundigen hebben in een essay hun licht laten schijnen op diverse financiële vraagstukken rond het thema. Tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen wordt door verschillende sprekers gereflecteerd op de essays. Na elke reflectie is er volop mogelijkheid voor interactie en discussie onder leiding van Ruben Maes. Als deelnemer krijgt u de essaybundel ruim een week van tevoren per e-mail toegestuurd, zodat u zich inhoudelijk kunt voorbereiden. Op de dag zelf krijgt u een papieren exemplaar van de essaybundel uitgereikt.

Meer informatie

Lees meer over de derde Dag van de Financiële Verhoudingen: Samen werken, samen betalen?
Heeft u vragen of wilt u zich alvast aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: info@raadopenbaarbestuur.nl.

Begin maart is het volledige programma bekend.