ROB maakt tussenstand op van aandeel vrouwen in openbaar bestuur

Na 100 jaar vrouwenkiesrecht maakt de Raad voor het Openbaar Bestuur de tussenstand op: hoe is het eigenlijk gesteld met het aandeel vrouwen in het openbaar bestuur? De ROB heeft experts gevraagd de positie van vrouwen in het openbaar bestuur te onderzoeken. De onderzoeksresulaten zijn maandag 9 december in Filmhuis Den Haag gepresenteerd, waarbij ook korte filmfragmenten in het thema vrouw en politiek werden getoond. Deelnemers kregen na afloop de publicatie '100 jaar vrouwenkiesrecht: een tussenstand' mee.

Evenement 100 jaar vrouwenkiesrecht

Onderzoek naar positie van vrouwen in het openbaar bestuur

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, heeft in opdracht van de ROB een onderzoek gedaan naar het aantal vrouwen in het openbaar bestuur sinds 1946. En hoe deze deelname zich sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld.
Daarnaast schreef prof. Monique Leyenaar in opdracht van de ROB een essay over het thema vrouwen in de politiek, waarin zij betoogt dat het momentum voor verdere deelname van vrouwen aan het openbaar bestuur nu is.

Het onderzoek en essay zijn gebundeld in de themapublicatie '100 jaar vrouwenkiesrecht: een tussenstand'.

Belang van gelijke vertegenwoordiging mannen en vrouwen

Een gelijke vertegenwoordiging door mannen en vrouwen is belangrijk. Door een gelijke vertegenwoordiging kunnen vrouwen en mannen gelijke invloed uitoefenen op de besluitvorming. Ook is er dan een gelijke invloed op het beleid dat wordt gemaakt en uitgevoerd. Dit geldt zowel op landelijk als lokaal niveau. Door de decentralisaties liggen beleidsbeslissingen over de leefwereld van vrouwen en mannen steeds meer in handen van de gemeentepolitiek.

Motie vrouwenquotum 30% aangenomen

Door de media en in de politiek wordt veel gesproken over de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Op dinsdag 3 december is in de Tweede Kamer de veelbesproken motie aangenomen; een vrouwenquotum van 30% in de raden van commissarissen van beursgenoteerde onderneming. Minister Van Engelshoven sprak van een historisch moment: “Wij schrijven geschiedenis”. Die uitspraak krijgt onbedoeld extra betekenis, vanwege dit politieke jaar waarin het 100 jaar geleden is dat vrouwen kiesrecht kregen.

Ook een quotum voor de publieke sector?

Tijdens de presentatie werd de vraag opgeworpen: Als er inmiddels een quotum is voor het bedrijfsleven, moet de publieke sector dan niet zelf volgen? Daarover is niet iedereen het eens. De doelstelling wordt vaak gedeeld, namelijk een eerlijke, evenredige participatie en vertegenwoordiging van vrouwen. Dit vergroot de legitimiteit en kwaliteit van bestuur. Tegelijkertijd spitst de discussie zich op de weg daar naartoe. Wettelijk interveniëren wordt als te hard gezien volgens sommigen, maar als noodzakelijk (kwaad) volgens anderen. Het organisch laten groeien is te soft volgens sommigen, terwijl anderen menen dat hierdoor het draagvlak in de samenleving groeit en er geen onnodige strijd ontstaat.

Tussenstand

Het laatste woord is nog niet gesproken. Vandaar deze tussenstand: waar staan we nu? En hoe is dat in 100 jaar tijd zo gegroeid? De Raad voor het Openbaar Bestuur levert graag een bijdrage aan het maatschappelijk debat hierover. Met deze publicatie levert de ROB een feitelijke bodem van harde cijfers over het aandeel vrouwen dat politieke functies heeft gehad in de afgelopen 100 jaar, en wordt de historische context gegeven. De Raad voor het Openbaar Bestuur benadrukt daarbij het democratisch belang van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in het openbaar bestuur.