Bijeenkomst levert goede ideeën op voor borgen waarheidsvinding

Digitalisering ziet men vaak als een bedreiging voor de democratie. Want hoe kun je bij nieuws bepalen of het waar is of niet? Tijdens de bijeenkomst ‘Democratie digitalisering en waarheid’ gingen de deelnemers met elkaar in gesprek om waarheidsvinding te waarborgen in de democratie in het digitale tijdperk. Dit leverde tal van goede ideeën op!

Bijeenkomst waarheidsvinding

Deelnemers met elkaar in gesprek over strategieën

Er was en hoop animo voor de bijeenkomst 'Democratie digitalisering en waarheid' op woensdag 16 oktober. Verschillende wetenschappers, medewerkers van kennisinstellingen en beleidsmedewerkers van ministeries namen deel. Tijdens de bijeenkomst spraken zij over 3 strategieën om waarheidsvinding te waarborgen:

  1. Het stimuleren van kritisch burgerschap voor het weerbaar maken van burgers tegen desinformatie
  2. Het bouwen van platforms van gedachtewisseling met andersdenkenden voor het tegengaan van desintegratie
  3. Het organiseren van tegenmacht voor het bestrijden van despotisme

Ideeën om waarheidsvinding te waarborgen

Deelnemers gingen enthousiast aan de slag en dit leverde tal van ideeën op om waarheidsvinding te waarborgen:

  • Van het bevorderen van mediawijsheid van jongeren op middelbare scholen tot een campagne waarbij jongeren ouderen helpen nieuwe digitale tools beter te begrijpen
  • Van het herwaarderen van fysieke ontmoetingsplekken zoals bij Town hall meetings tot het ontwikkelen van ontwerpprincipes voor digitale ontmoetingsplekken voor democratisch debat
  • Van het afdwingen van transparantie van de algoritmes en beïnvloeding door Tech giganten tot het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen op digitaal gebied.

De ideeën van deelnemers vormen inspiratie voor een essaybundel die de ROB over dit thema samenstelt in samenwerking met De Jonge Akademie (DJA) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Presentatie Zoeken naar waarheid

Jasper Zuure gaf een presentatie van het advies ‘Zoeken naar waarheid’. In zijn presentatie sprak hij over de grote uitdagingen die digitalisering met zich mee brengen. Daarnaast gaf Haye Hazenberg gaf een presentatie van het beleid van het ministerie van BZK op dit gebied. BZK bereidt momenteel de kabinetsreactie op het advies van de ROB voor.

Advies ‘Zoeken naar waarheid’

Deze bijeenkomst is een onderdeel van het advies ‘Zoeken naar waarheid’. De Raad adviseert in dit advies over het waarborgen van de waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk.

Vervolg op 'Zoeken naar waarheid'

De Raad voor het Openbaar Bestuur geeft volgend jaar een nieuwe essaybundel uit over democratie, digitalisering en waarheid. De essaybundel is een vervolg op eerdere publicaties: ‘#WOEST’ en ‘Zoeken naar waarheid’. In de bundel gaan we dieper in op de vraag hoe waarheidsvinding te waarborgen in de democratie in het digitale tijdperk.