Welke factoren bepalen de mate van beleidsvrijheid

Beleidsvrijheid gaat om de mogelijkheden van decentrale overheden om zelf te kunnen beslissen over de inzet van hun middelen. Er is voortdurend discussie over de mate van de beleidsvrijheid. De minister van BZK heeft de ROB gevraagd het begrip beleidsvrijheid nader uit te werken.

In de financiƫle verhoudingen komt de mate van beleidsvrijheid vooral tot uiting in de uitgaven op de beleidsterreinen cultuur en ontspanning, infrastructuur en gebiedsontwikkeling, en economische aangelegenheden. Goed voor ongeveer een derde deel van het gemeentefonds.

Er is geen absoluut objectieve maat voor het vaststellen voor de mate van beleidsvrijheid. Wel kan inzichtelijk gemaakt worden welke factoren de mate van beleidsvrijheid bepalen. In het advies zijn deze factoren verder uitgewerkt, en worden aanbevelingen gegeven.