Collegereeks over de boze burger

Vier colleges met als thema 'Mijn woede is wet' worden in oktober georganiseerd door ProDemos. Inspiratie voor deze collegereeks is de essaybundel #WOEST van de ROB. ROB-raadslid Sarah de Lange is een van de samenstellers van de bundel en zij verzorgt het laatste college.

De collegereeks behandelt protestbewegingen in Nederland in de vorige eeuw en verzet van nu. Wat bereik je, politiek gezien, met woede? Hoe ging en gaat de overheid om met woede? Waar ligt de grens van het toelaatbare? En welke mogelijkheden hebben bestuurders om woede voor te zijn, of juist te kanaliseren?

Vier colleges

  1. Het eerste college gaat terug naar 1918 en 1968. Wat speelde er? Hoe uitte het verzet zich in deze periodes en hoe richtte deze woede zich op de politiek?
  2. Het tweede college wil een beter begrip geven van ontevreden burgers en zoomt in op woede vandaag de dag.
  3. In het derde college staat het openbaar bestuur centraal. Welke woede komt er op de politiek af en hoe beïnvloedt dit (lokale) politici en bestuurders?
  4. Het slotcollege gaat over mogelijke oplossingen, en wordt verzorgd door ROB-raadslid Professor Sarah de Lange (Universiteit van Amsterdam). Zij trekt lessen uit onderzoek en de bundel #WOEST; hoe komen boze burgers en een weerbaar bestuur bij elkaar? Is woede te voorkomen of te kanaliseren?

Praktische informatie

De collegereeks vindt plaats op de maandagen 8, 15, 22 en 29 oktober 2018. De colleges duren van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Voor meer informatie over inhoud, locatie en aanmelding: ProDemos: Mijn woede is wet.