Meerjarenprogramma ROB aan Tweede Kamer aangeboden

Het Meerjarenprogramma van de Raad voor het Openbaar Bestuur is door minister Ollongren aangeboden aan de Tweede Kamer. In het programma staan de thema’s democratische rechtsstaat, veranderend samenspel en financiële verhoudingen centraal.

Het Meerjarenprogramma 2018-2020 is tot stand gekomen in contact met het parlement, het ministerie van BZK en de VNG.
Het programma is op hoofdlijnen geschreven, zodat er ruimte is om in te kunnen gaan op actuele politieke vragen en voor advisering aan vakdepartementen en parlement. Het is een programma voor de komende twee parlementaire jaren; 2018-2019 en 2019-2020.