Staatssecretaris Financiën neemt essaybundel 'Verduurzaming, en nu de kosten nog!' in ontvangst

De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, nam donderdag de essaybundel ‘Verduurzaming, en nu de kosten nog!’ in ontvangst van ROB-voorzitter Han Polman.

Met de essaybundel wil de Raad voor het Openbaar Bestuur een impuls geven aan de manier waarop tegen financiële verhoudingen wordt aangekeken, ten opzichte van de verduurzamingsopgave. Het gaat daarbij met name om de rol en betekenis van het lokaal bestuur bij deze opgave en de (verdeling van de) kosten. Het gesprek ging dan ook over wat de maatschappelijke opgaven zijn, en hoe je daar financiële verhoudingen op kunt enten.

Essaybundel Verduurzaming, en nu de kosten nog!

In de essaybundel hebben drie wetenschappers, op verzoek van de ROB, geschreven over verschillende financiële aspecten die samenhangen met de verduurzamingsopgave. Ook is in de bundel een journalistiek verslag opgenomen van de Dag van de Financiële Verhoudingen 2018, en de inleiding die op die dag verzorgd werd door Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Rli.

Vervolg

Een mogelijk vervolg is een onderzoek naar hoe en wat er nu binnen de huidige wetgeving al gedaan kan worden om verduurzaming te stimuleren. De ROB gaat de mogelijkheden voor zo’n onderzoek de komende tijd verkennen.

Dag voor de Financiële Verhoudingen 2019

De volgende Dag van de Financiële Verhoudingen is op donderdagmiddag 18 april 2019. Meer informatie daarover volgt.