Lunchbijeenkomst Democratie & Digitalisering

De Raad voor het Openbaar Bestuur nodigt u uit voor een discussie over democratie en digitalisering op 19 juni 2018. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van het ROB-onderzoek naar kansen en risico’s van digitalisering voor onze democratie.

De samenleving wordt in hoog tempo digitaler: communicatie wordt globaal en vindt plaats in a split second, internetplatforms bieden makkelijk toegang tot nieuwe vormen van dienstverlening waardoor mensen op hun wenken bediend worden. Maar er zijn ook schaduwzijden.
De Raad voor het Openbaar Bestuur onderzoekt daarom de kansen en risico’s van digitalisering voor onze democratie, mede op verzoek van de minister van BZK.

Het gaat om vragen als: Hoe kunnen internetplatforms het democratisch debat versterken? Wat zijn de positieve en negatieve effecten op de maatschappelijke opinievorming? Wat zou de rol van overheid en bedrijfsleven hierin moeten of kunnen zijn? Deze vragen wil de ROB, in samenwerking met het ministerie van BZK, graag met u bespreken.

Programma

Opzet:

  • opening door drs. Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder voorbehoud)
  • presentatie van een voorlopige redeneerlijn door prof. dr. Sarah de Lange of drs. Kees-Jan de Vet, leden van de Raad voor het Openbaar Bestuur
  • discussie met de zaal en peiling van meningen (via online tool).

Tijd: 12.00 - 13:30 uur, start met inlooplunch aangeboden door het ministerie van BZK
Plaats: Auditorium Ministerie van BZK, Turfmarkt 147, K-2.327

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl.