Publicatie advies ICL-bijdrage Lelystad

De ICL-bijdrage aan Lelystad kan naar het oordeel van de ROB lager. Lelystad ontvangt deze compensatie sinds 1988 voor de door het Rijk meegegeven ruime aanleg van de openbare ruimte en de bij de verwachting achterblijvende inwonersgroei.

De ROB heeft het briefadvies ICL-bijdrage Lelystad uitgebracht naar aanleiding van de evaluatie van deze bijdrage door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (juni 2017).

De raad hanteert als uitgangspunt dat Lelystad net als andere gemeenten in staat moet zijn zelfstandig te kunnen functioneren. Lelystad heeft mogelijkheden om kosten te besparen. Verder kan naarmate het aantal inwoners van Lelystad toeneemt de bijdrage verder afnemen.
De ROB geeft in overweging op termijn over te gaan tot een afkoopsom.