Raad voor het Openbaar Bestuur wint Van Kemenadeprijs

Aan de Raad voor het Openbaar Bestuur werd woensdag 6 december 2017 de Van Kemenadeprijs uitgereikt. De ROB krijgt de prijs omdat de raad de afgelopen jaren op tal van terreinen bijdragen heeft geleverd aan de bezinning op het openbaar bestuur en de inrichting ervan.

Uitreiking Van Kemenadeprijs aan ROB-voorzitter Polman (links) door Van Kemenade en Remkes (rechts)

Eerdere prijswinnaars waren: Jos van Kemenade, Douwe Jan Elzinga, Job Cohen en Herman Tjeenk Willink.

De Raad voor het Openbaar Bestuur is het eerste instituut dat de prijs krijgt: een bronzen wisselbeeld dat de winnaar in bruikleen heeft en een klein bronzen beeldje dat hij mag houden. De prijs is vernoemd naar de oud-commissaris van de Koningin van Noord-Holland, Jos van Kemenade. Van Kemenade las ook het juryrapport voor.

Commissaris van de Koning Johan Remkes tijdens de uitreiking van de Van Kemenadeprijs aan ROB-voorzitter Han Polman:

Het Nederlands openbaar bestuur heeft de komende jaren nog meer dan voorheen behoefte aan een adviesraad als de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Remkes stelde dat de Raad voor het Openbaar Bestuur de prijs vooral moet beschouwen als aanmoediging om in de komende jaren op de ingeslagen weg door te gaan.

Polman sprak namens de ROB een dankwoord uit.

Lezingen

Tijdens de bijeenkomst hielden Jacques Wallage, oud-voorzitter van de ROB, en Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, een lezing:

  • Inleiding Wallage: Democratische controle op regionale samenwerking
  • Uit de speech van Visser: 'Er is echt wel wat aan te merken op het functioneren van onze democratie waar het gaat om inzicht in publieke geldstromen en transparantie van prestaties van de overheid.'