507 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Briefadvies Decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling

De Raad stemt in met het instellen van een decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling. De rechtvaardiging hiervoor is in de ogen ...

Publicatie | 23-07-2015

Briefadvies Verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet en aanpassing vangnet 2016

De Raad ziet de voorliggende voorstellen tot aanpassing als een verbetering van het huidige SCP-model versie 2015. Tegelijkertijd ...

Publicatie | 20-07-2015

Adviesrapport Grond, geld en gemeenten

Veel gemeenten voeren een actief grondbeleid; ze hebben voor eigen rekening grond gekocht om die bouwrijp te maken en met winst ...

Publicatie | 09-07-2015

Jaarverslag 2014 - Raad voor de financiële verhoudingen

Jaarverslag | 02-07-2015

Adviesrapport Herziening bommenregeling gemeentefonds

In Nederland bevindt zich nog veel munitie uit de Tweede Wereldoorlog in bodem en water. De kosten voor het opsporen van deze ...

Publicatie | 01-07-2015

Briefadvies Artikel 12 Ten Boer 2014

De Raad stemt in met het voorstel van de inspecteur tot het verlenen van een aanvullende uitkering voor het jaar 2014 van ...

Publicatie | 15-06-2015

Jaarverslag 2014 - Raad voor het openbaar bestuur

Jaarverslag | 04-06-2015

Reactie kabinet op advies Tussen betalen en bepalen

Kabinetsreactie | 03-06-2015

Briefadvies Groot onderhoud gemeentefonds 2016

De Raad constateert dat de huidige methodiek om een kostengeoriënteerde verdeling van het gemeentefonds te ontwikkelen, zijn ...

Publicatie | 01-05-2015

Briefadvies Herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet

Minister Plasterk heeft de Raad voor de financiële verhoudingen om advies gevraagd over de herziening handleiding artikel 12 ...

Publicatie | 16-04-2015