Oproep Ed Nijpels voor online talkshow

In deze video kondigt Ed Nijpels de online talkshow Besturen met akkoorden aan, op maandag 8 juni van 16:00-17:00 uur.

Oproep Ed Nijpels voor online talkshow

Als je in Nederland effectief wil besturen, dan moet je zorgen voor draagvlak. Dat draagvlak kun je mede bereiken doordat je een maatschappelijk akkoord organiseert; een akkoord met werkgevers, werknemers of met maatschappelijke groeperingen.

De ROB, de Raad voor het Openbaar Bestuur, organiseert over dit onderwerp een online talkshow. U kunt meepraten en mee discussieren. Meld u daarom aan en doe mee op 8 juni om 16:00 uur!