Verslag adviespresentatie Zoeken naar waarheid

Het advies 'Zoeken naar waarheid. Over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk' is op 9 mei 2019 gepresenteerd in Nieuwspoort. Minister Ollongren nam het advies in ontvangst.

Programma van 9 mei 2019

Welkom door Han Polman, voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren neemt het advies in ontvangst en geeft reactie.

Paneldiscussie en interactie met aanwezigen, over de drie beproevingen van waarheidsvinding:

 • Desinformatie
  Desinformatie leidt ertoe dat beelden van de werkelijkheid niet overeenkomen met deze werkelijkheid. De vrees is dat door digitalisering desinformatie sneller vervaardigd en (gericht) verspreid kan worden. Bijvoorbeeld nepnieuws, complottheorieën en propaganda.
  Coreferaat: Madeleine de Cock Buning, voorzitter Commissariaat voor de Media, voorzitter van de Europese High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation, hoogleraar Auteurs- en Mediarecht aan de Universiteit Utrecht.
   
 • Desintegratie
  Desintegratie leidt ertoe dat er geen of onvoldoende gemeenschappelijke beeld is van de werkelijkheid. De vrees is dat door digitalisering parallelle werelden ontstaan die niet meer met elkaar kunnen worden verbonden. Bijvoorbeeld filter bubbles, echokamers en digitale schandpalen.
  Coreferaat: Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.
   
 • Despotisme
  Despotisme leidt ertoe dat het lastiger wordt om waarheidsclaims van machthebbers te weerspreken. De vrees is dat door digitalisering burgers makkelijker beïnvloed kunnen worden zonder dat zij dit door hebben. Bijvoorbeeld (heimelijke) microtargeting door bedrijven of (buitenlandse) politici.
  Coreferaat: Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Technologie, Technische Universiteit Delft.

Afsluiting door NieuwsCheckers, Alexander Pleijter en Peter Burger

Podcast

In deze podcast over het advies 'Zoeken naar waarheid' kunt u luisteren naar:

 • Reactie van minister Ollongren op het advies
 • 01:35-05:15 ROB-raadslid Katrien Termeer over de totstandkoming van het advies
 • 05:42-13:25 ROB-adviseurs Bart Leurs en Jasper Zuure over het ideaal van waarheidsvinding
 • 15:20-23:50 ROB-adviseurs Bart Leurs en Jasper Zuure over desinformatie, desintegratie en despotisme
 • 24:15-30:20 ROB-raadslid Katrien Termeer over de waarborging van waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk