Lezing De rol van de overheidsjurist

Op 10 september 2019 gaf Frank van Ommeren, Raads-lid ROB, een lezing bij de Academie voor Overheidsjuristen. In deze lezing kondigt hij het ROB-advies over de waarden van de rechtsstaat aan.

Prof. Frank van Ommeren betoogt in deze presentatie dat de overheidsjurist bepaald niet de enige in de rijksdienst is met een eigen rol. In plaats van aan het eind van het proces op de rem te staan zou de overheidsjurist van begin af aan een meedenker moeten zijn. Een meedenker is echter geen jaknikker: de overheidsjurist dient de kunst van het tegenspreken te beheersen. Het is juist aan de jurist om in de overheidsdienst de rechtsstatelijke waarden voor het voetlicht te brengen, ook als de politiek dat minder prettig vindt. Maar dat moet dan wel op het goede moment gebeuren en in de goede toonzetting. Naast de relativering van de betekenis van het recht hebben politiek en bestuur ook de neiging het recht juist te verabsoluteren. Beter is het echter het recht met het beleid te integreren, zonder in het ene of het andere uiterste te schieten.