Rob-lezing 2014: De centralisatie in openbaar besturen

De Rob-lezing stond dit jaar in het teken van de (de)centralisaties.

Coreferaat door Marcel Boogers

De lezing werd gehouden door Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, onder de titel: 'De centralisatie in openbaar besturen. Over dunne denkramen, pertinente pragmatiek en ambivalente ambities'. Prof. dr. Marcel Boogers hield daarna een prikkelend coreferaat.