Rob-lezing 2006: Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur

Op dinsdag 12 september 2006 organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur in sociƫteit 'De Witte' te Den Haag voor de vierde maal de Rob-lezing, voor ruim 100 belangstellenden. Het thema was: Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur. De lezing werd uitgesproken door Dorien Pessers.

Dorien Pessers is deeltijdhoogleraar rechtstheorie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam waar zij in 1999 promoveerde op het wederkerigheidsbeginsel. Haar bekendheid bij een groter publiek dankt zij voornamelijk aan haar bijdragen als columniste van de Volkskrant. Dorien Pessers schrijft onder meer over vraagstukken van opvoeding, onderwijs, politiek, moraal en feminisme.

Dik Wolfson hield een co-referaat bij de lezing van mevrouw Pessers. Dik Wolfson is hoogleraar emeritus economie, oud-lid van de SER, de WRR en de Eerste Kamer (PvdA) en thans verbonden aan de afdeling Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze publicatie bevat de tekst van de lezing van mevrouw Pessers en van het co-referaat van de heer Wolfson, voorafgegaan door het openingswoord van de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, Jos van Kemenade.