Adviesaanvraag Publieke waarden en lokale media

Dit is een vervolg-adviesaanvraag over de organisatie en financiering van lokale publieke omroepen.

Op verzoek van de minister van OCW en de minister van BZK onderzoeken de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur de volgende vragen: Wat verwachten we van de lokale media? Zorgt de huidige organisatie en financiering van lokale media ervoor dat zij die verwachtingen ook kunnen waarmaken? En welke verbeteringen zijn er mogelijk in die organisatie en financiering?

Eerder advies

In 2019 signaleerden de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur dat lokale publieke omroepen hun rol bij het informeren van burgers en het lokale bestuur niet goed kunnen waarmaken. Daarom adviseerden de Raden toen enkele wijzigingen, ondermeer dat lokale publieke omroepen niet meer uit het Gemeentefonds gefinancierd zouden moeten worden, maar vanuit de Mediabegroting.

Dat advies is uitgebracht in september 2019 en kunt u hier teruglezen: Briefadvies Toekomstige organisatie en financiering lokale publieke omroepen.