Onderzoeksvoorstel Lokale Democratie na de decentralisaties in het Sociaal Domein

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe de beleidsvoorbereiding en besluitvorming rond het sociaal domein wordt vormgegeven en welke middelen daarbij ingezet worden. We kijken naar de verschillende elementen van het democratisch proces. De Raad wil inventariseren welke processen goed lopen, en waar zich knelpunten voordoen. De Raad gaat ook actief op zoek naar ‘best practices’ van gemeenten/gemeenteraden die een oplossing hebben gevonden voor deze knelpunten.