Essaybundel Politieke partijen: overbodig of nodig?

Op 7 april 2014 presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur zijn essaybundel 'Politieke partijen: overbodig of nodig?'. De bundel is een vervolg op eerdere adviezen en activiteiten over de toekomst van politieke partijen.

In deze essaybundel komen tal van wetenschappers aan het woord. Zij geven een analyse van en praktische handreikingen voor de functies van politieke partijen zoals rekrutering en selectie, articulatie en programmering, mobilisatie en communicatie. Er zijn bijdragen over de rol van opinieonderzoek, sociale media en stemhulpen. Tot slot komen alternatieve bewegingen aan bod, zoals de G1000.

In een inleidende, samenvattende beschouwing schrijft de Raad:

Het antwoord op de vraag (Politieke partijen: overbodig of nodig?) van de Raad voor het openbaar bestuur is revitaliseren, maar wel grondig en vanuit een veel bredere opvatting van vertegenwoordiging. Grondige hervorming betekent ook leren van alternatieven en deze integreren in je werkwijze. Politieke partijen, als georganiseerde ideologische verbanden tussen staat en samenleving, hebben een goede kans om hun belangrijke positie te behouden, maar alleen wanneer de samenleving een veel grotere rol krijgt toebedeeld in het politieke bedrijf.