Adviesrapport Politiek en media

Ontideologisering, individualisering, de relatieve afname van het belang van het parlement als centrum van representatieve democratie, de intrede van de commercie in de media: factoren die ten grondslag liggen aan de veranderingen in politiek en media.
Deze veranderingen roepen vragen op over de mogelijke effecten op het functioneren van bestuurders en volksvertegenwoordiging. De media hebben een prominentere rol gekregen in het uitdragen van politiek gedachtegoed, participeren zelf in het publiek debat en bepalen mede de politieke agenda. De uitingsvormen daarbij passen steeds minder bij de aard van politieke en beleidsmatige processen.