Briefadvies Milieuleges

In uw brief van 14 mei 1998 vraagt u de Raad vóór 15 juni a.s. advies uit te brengen inzake de afschaffing van de gemeentelijke milieuleges voor bedrijven. Deze afschaffing maakt deel uit van de maatregelen van het Rijk tot verlichting van de lokale lasten, die 1998 zijn ingegaan.

Voor de afschaffing worden de gemeenten door het Rijk gecompenseerd: zolang nog geen zicht bestaat op verdeling in het gemeentefonds via de reguliere verdeelmaatstaven, zal compensatie van de gemeenten plaatsvinden door middel van een integratie-uitkering. De totaalbedragen van de compensatie zijn berekend door een ambtelijke werkgroep Rijk/VNG/IPO, waarna het Rijk en de VNG zijn overeengekomen dat stapsgewijs 100% kostencompensatie (f 85,1 mln) zal worden bereikt in 2001.