Essay De politieke partij kan het niet meer alleen

De Stichting Toekomstbeelden der Techniek heeft met een nieuwe publicatie het belang van de civil society opnieuw willen doordenken. Het boek 'Toekomstbeelden van de maatschappij; De civil society als voorhoede van de samenleving in 2035' werd op 29 november op een symposium gepresenteerd.

Secretaris-directeur Rien Fraanje van de ROB droeg aan de totstandkoming van deze bundel bij door voor het hoofdstuk over politieke partijen het essay ‘'De politieke partij kan het niet meer alleen' te schrijven.

Rien Fraanje
Drs. Rien Fraanje, secretaris-directeur

Ik denk dat politieke partijen veel meer kunnen doen om mensen aan zich te binden.

In dit essay stelt hij dat de vier traditionele kerntaken van politieke partijen op meerdere vlakken aan sterke erosie onderhevig zijn. Zo voelen partijen steeds meer schroom om een groot verhaal te vertellen over hoe hun ideale samenleving eruit ziet. De individualisering heeft ertoe geleid dat mensen zich wellicht ook minder laten leiden door een coherente mens- en maatschappijvisie.

Mensen betrekken op thema

In het essay doet hij voorstellen om mensen op een vernieuwende manier bij politieke partijen te betrekken. Zo kan het interessant zijn om mensen op thema bij een partij te betrekken. Daarnaast stelt hij de introductie van een lokaal lidmaatschap voor. Dat biedt mensen de gelegenheid om hun steun aan een lokale coryfee uit te drukken, zonder dat ze meteen vastzitten aan een partij die zij in de landelijke politiek bedenkelijk vinden opereren.