Reactie kabinet op Zoeken naar waarheid

Minister Ollongren verzocht de ROB om de kansen en gevaren van digitalisering te analyseren en een handelingsperspectief te bieden. De Raad heeft daarbij gekozen voor de focus op waarheidsvinding, omdat dit proces een belangrijke rol speelt bij het bepalen, bekritiseren en bijsturen van de koers van beleid.

Kabinet onderschrijft dat Nederland het goed doet

Het kabinet onderschrijft de conclusie van de ROB dat Nederland het nog steeds goed doet, terwijl de internationale gemeenschap wordt gekenmerkt door een neerwaartse spiraal van vertrouwen in media en democratische waarheidsvinding. In Nederland is het vertrouwen in de media relatief groot en de zorgen van burgers over de invloed van desinformatie zijn in vergelijking met andere landen laag. Tegelijkertijd is de mate van adoptie van digitale technologie bijna nergens zo hoog als in Nederland, terwijl het aantal geautomatiseerde accounts dat desinformatie verspreidt in Nederland laag is in vergelijking met andere landen.