Reactie kabinet op advies Wisselwerking

De Raad voor het openbaar bestuur heeft met het advies 'Wisselwerking' en het eerdere briefadvies aan het begrip 'democratische legitimiteit bij samenwerking' enerzijds een duidelijke theoretische uitwerking gegeven, anderzijds heeft de raad dit begrip voorzien van een concreet handelingsperspectief voor alle betrokkenen om de legitimiteit van samenwerking te vergroten.

De raad laat zien dat de legitimiteit van samenwerking meer behelst dan de formele betrokkenheid en invloed van gemeenteraden. Het gaat niet alleen om deze inputlegitimiteit, maar bijvoorbeeld ook om de resultaten van een samenwerkingsverband waarmee outputlegitimiteit wordt gegenereerd.