Reactie kabinet op advies Vertrouwen op democratie

Het kabinet heeft gereageerd op het advies 'Vertrouwen op democratie' van de Raad voor het openbaar bestuur dat in februari 2010 is verschenen. Het kabinet constateert net als de raad dat het vertrouwen van burgers in de democratie groot is. Maar de raad constateerde eveneens dat het vertrouwen in politieke partijen en politici naar verhouding laag is. Dat kan de legitimiteit van instituties aantasten.

Het kabinet constateert verder met de raad dat bepaalde groepen burgers dreigen af te haken. De participatie en het politieke vertrouwen zijn bij hoogopgeleiden aanzienlijk hoger dan bij laagopgeleiden. De raad en het kabinet zetten dit verschijnsel op hun advies- en kennisagenda.
Het kabinet gaat verder in op hoe het de rol van de overheid en de rol van de samenleving ziet. Het kabinet gaat aan het thema 'burgerschap' verder uitwerking geven.