Adviesaanvraag verdeelvoorstel gemeentefonds

Het verdeelvoorstel gemeentefonds is op onderdelen aangepast. Het tussenbericht van de Raad van 25 maart 2021 en de reacties en vragen van gemeenten en de Tweede Kamer, waren aanleiding voor de minister van Binnelandse Zaken om het verdeelvoorstel op onderdelen nog een keer kritisch tegen het licht te houden. De twee belangrijkste wijzigingen in het verdeelvoorstel zijn de herziene verdeelmodellen van het sociaal domein en de manier waarop met overige eigen middelen (OEM) in de verdeling wordt omgegaan. De minister van Binnenlandse Zaken verzoekt de Raad zijn eindadvies te geven over het aangepaste verdeelvoorstel.

Antwoorden op tussenbericht

Om meer inzicht krijgen in de inhoudelijke onderbouwing van de verdeling van het gemeentefonds, heeft de Raad in een Tussenbericht van 25 maart 2021 vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken.

De beantwoording van die vragen kunt u lezen op Rijksoverheid.nl.