Uitstel beantwoording Kamervragen over herijking gemeentefonds

De minister van Binnenlandse Zaken laat het verdeelvoorstel gemeentefonds nog eens kritisch tegen het licht houden. Onder andere de vragen die de ROB stelde in zijn Tussenbericht zijn daar aanleiding voor. De minister heeft dat per brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Begin juni verwacht de minister een aangepast verdeelvoorstel gereed te hebben.

In de media

Ollongren komt in juni met nieuw verdeelvoorstel gemeentefonds, 9 april 2021, RTV Noord