Briefadvies Verdeelmodel inkomensdeel Wet werk en bijstand / Participatiewet 2015

De verdeling van het bijstandsbudget leidt al vele jaren tot veel discussie tussen het Rijk en de gemeenten. Het huidige verdeelmodel leidt voor veel gemeenten tot onverklaarbare uitkomsten, is weinig stabiel en wordt ook als erg ingewikkeld beschouwd. Het verdeelmodel heeft geen rechtvaardige prikkelwerking. Vier verschillende bureaus zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benaderd om elk via een eigen methode een verdeelmodel te ontwikkelen voor de bijstandskosten van gemeenten. De Raad heeft zich gebogen over de vraag welk model de voorkeur heeft.

De Raad geeft de absolute voorkeur aan het verdeelmodel van het SCP. Het model gaat uit van de kans dat een huishouden beroep moet doen op de bijstand. De Raad acht dit de meest zuivere benadering. Het zijn immers niet de gemeenten die bijstand ontvangen maar huishoudens. De kans op bijstand is daarbij afhankelijk van zowel persoonlijke factoren (bijvoorbeeld opleidingsniveau) als kenmerken die op wijk en gemeenteniveau spelen, maar ook regionale factoren zoals de economische structuur (de multiniveau-analyse).