Briefadvies Eerste toekenning meerjarige aanvullende uitkeringen Wet werk en bijstand

In december 2009 zijn de eerste meerjarige aanvullende uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand (inkomensdeel) aan een aantal gemeenten toegekend. Als 'bewaker van een zorgvuldig beheer van het macrobudget Wwb (inkomensdeel)' heeft de Raad voor de financiƫle verhoudingen getoetst of het systeem van deze aanvullende uitkeringen werkt. De Raad is van mening dat de methodiek die ten grondslag ligt aan het verstrekken van de aanvullende uitkeringen voldoende basis biedt voor een verantwoorde beslissing. De Raad blikt daarnaast vooruit op de economische crisis die tot een groter beroep op de bijstand leidt en mogelijk ook tot meer gemeenten die een beroep gaan doen op de meerjarige aanvullende uitkering. De Raad maakt verder een aantal opmerkingen over het verdeelmodel voor de Wwb (inkomensdeel). Het is van belang de ontwikkelingen te volgen, zoals het aantal beroepen op de meerjarige aanvullende uitkering, en die te betrekken bij de evaluatie van deze uitkering in 2012.