Briefadvies Verdeelmodel maatschappelijke opvang

De Raad voor de financiƫle verhoudingen plaatst bij het nieuwe verdeelmodel voor de maatschappelijke opvang enige kanttekeningen. Hij merkt daarbij op dat het moeilijk is een definitief oordeel te geven omdat de kosten zich nog niet volledig hebben uitgekristalliseerd. Het nu voorliggende verdeelvoorstel doet echter veel beter recht aan de verschillen in objectieve kosten dan de huidige verdeling. De Raad beveelt daarom aan het verdeelmodel nu in te voeren en tegelijkertijd de kostenontwikkeling goed te blijven volgen en de verdeling daarop zonodig aanpassen.