Adviestraject Sturen met data

In het digitale tijdperk lijken steeds meer maatschappelijke partijen het gedrag van burgers te willen sturen met data. Zo verzamelen Tech bedrijven als Google, Facebook en Amazon data om onlineadvertenties en producten te verkopen. Maar ook politieke partijen en overheidsorganisaties, zoals de politie en Belastingdienst, verzamelen data over het gedrag van burgers om respectievelijk stemmen te werven of criminaliteit en fraude op te sporen.

Kansen en gevaren van gedragssturing met data

Dat gedragssturing met data zowel kansen als gevaren biedt, wordt eens te meer duidelijk tijdens de Corona crisis. Enerzijds maakt deze sturing het mogelijk effectieve en efficiënte maatregelen te treffen om de verspreiding van het virus te vertragen en voorkomen, anderzijds kan deze sturing bepaalde vrijheden en rechten onder druk zetten. Voor de legitimiteit van gedragssturing met data is het daarom belangrijk dat maatschappelijke partijen die sturen hierover publiekelijk verantwoording afleggen.

Publieke verantwoording over gedragssturing met data

De Raad voor het Openbaar Bestuur wil met het adviestraject ‘Sturen met data’ bijdragen aan de (politieke) discussie over de legitimiteit van gedragssturing met data. Dat doet de Raad door meer inzicht te bieden in processen van publieke verantwoording en handelingsperspectieven te bieden. Hoe kunnen de regering en Staten-Generaal publieke verantwoordingsprocessen waarborgen ten aanzien van gedragssturing met data in het licht van de steeds verdergaande digitalisering?

Mee- en tegendenken met de ROB?

De Raad wil beleidsmakers, wetenschappers en andere burgers graag bij dit adviestraject betrekken. In oktober dit jaar wordt de ROB-lezing gehouden over dit thema. Deze wordt uitgesproken door Maxim Februari. Daarnaast organiseert de Raad in het najaar een aantal discussieavonden in De Balie over onder andere dit thema. Houd de ROB-website en sociale media kanalen (Twitter en LinkedIn), of die van onze medewerkers, in de gaten voor meer informatie!

Projectleden

Contact

Heb je tips, suggesties of vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Dit kan door Ayeh Zarrinkhameh te mailen: ajeh.zarrinkhameh@raadopenbaarbestuur.nl

Planning