Documenten - Veiligheid

24 documenten over Veiligheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Advies herijking Openbare Orde en Veiligheid

De Raad constateert dat tussen het eerste signaal dat de verdeelsleutel mogelijk aanpassing behoefde en de verwerking van de ...

Publicatie | 14-03-2007

Briefadvies Sociale preventie: bestuur en beleid aan de voorkant van veiligheid

Sociale preventie is een breed concept. Het gaat om preventieve beleidsmaatregelen op het brede, sociale domein. Het doel van ...

Publicatie | 21-11-2006

Adviesrapport Tussen oorlog en vrede

Door de dreiging van terroristische aanslagen bevinden we ons 'tussen oorlog en vrede' waarbij niet altijd duidelijk is hoe de ...

Publicatie | 01-12-2005

Adviesrapport De GHORdiaanse knoop doorgehakt

Veiligheid is een onderwerp dat in deze tijd voortdurend op de politieke agenda staat. Waarom dat zo is, is helaas maar al te ...

Publicatie | 01-07-2004

Adviesrapport Veiligheid op niveau

Met het advies Veiligheid op niveau geeft de raad nader antwoord op de adviesaanvraag van 18 januari 2002 over de bestuurlijke ...

Publicatie | 01-02-2003

Briefadvies Bestuurlijke inbedding veiligheidsregio's

De aanleiding van de discussie over de bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio's ligt in diverse rampen (Enschede, ...

Publicatie | 19-04-2002

Adviesrapport Partners in veiligheid

Dit advies van de Raad voor het openbaar bestuur beoogt een bijdrage te leveren aan het voorgenomen Integraal ...

Publicatie | 01-04-2002

Preadvies Veiligheidsconstructie

Deze voorstudie is bedoeld als achtergrond voor een voorgenomen advies van de Raad voor het openbaar bestuur over de ...

Publicatie | 01-05-2001

Briefadvies Nieuwe financieringssystematiek rampenbestrijding

In uw brief van 3 juli 2000 verzoekt u de Raad voor de financiƫle verhoudingen te adviseren over het concept-Interim-Besluit ...

Publicatie | 28-08-2000

Adviesrapport ICT en het recht om anoniem te zijn

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormt een steeds groter deel van onze economie. Digitalisering van informatie heeft ...

Publicatie | 01-01-2000