Adviesrapport Veiligheid en vertrouwen

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid als het gaat om veiligheid in de samenleving, is onduidelijk. Burgers moeten veel meer betrokken worden bij het bevorderen van veiligheid. De minister van Veiligheid en Justitie zou het initiatief moeten nemen voor een betekenisvolle discussie hierover. Daarnaast dienen politiek en bestuur het goede voorbeeld te geven door moreel leiderschap. Harde maatregelen alleen en het steeds benadrukken van onveiligheid zijn niet productief. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur in zijn advies 'Veiligheid en vertrouwen. Kernen van een democratische rechtsstaat' dat is aangeboden aan minister Opstelten.