Adviesrapport Buiten de gebaande paden

Een groot deel van de ziektelast in Nederland is vermijdbaar. Een derde tot de helft van de totale ziektelast is te herleiden tot roken, alcoholgebruik, weinig bewegen, ongezond eten en luchtverontreiniging. Ook onveiligheid in het verkeer, slechte arbeidsomstandigheden en huisvesting zorgen voor ziektes.

De gezondheid van de Nederlandse bevolking is belangrijk genoeg om daar wat aan te doen, vinden de Onderwijsraad, de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De drie raden adviseren in hun gezamenlijke rapport 'Buiten de gebaande paden' om intersectoraal gezondheidsbeleid onderdeel te maken van het toekomstige regeerakkoord. Minister Klink van Volksgezondheid heeft het advies op 19 mei 2009 in ontvangst genomen.