Documenten - Stelsel

74 documenten over Stelsel

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Preadvies De regiefunctie in gemeenten

In aansluiting op het project 'Daar gaat de gemeente over' vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ...

Publicatie | 01-12-1999

Essays De provincie in het vizier

In het werkprogramma 1999 van de Raad voor het openbaar bestuur is als thema opgenomen ‘Bestuurlijke samenwerking en ...

Publicatie | 01-12-1999

Adviesrapport Op het toneel en achter de coulissen

De positie en het functioneren van het openbaar bestuur is een thema waarover veelvuldig wordt gediscussieerd. Ook het lokaal ...

Publicatie | 01-12-1999

Briefadvies Voortijdig schoolverlaten

Bij brief van 16 september 1999 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies over het Plan van aanpak voortijdig ...

Publicatie | 26-10-1999

Briefadvies Nieuwe Wet financiering lagere overheid

U vraagt de Raad te adviseren over het conceptwetsvoorstel Wet financiering lagere overheid 1999 plus de memorie van toelichting, ...

Publicatie | 07-06-1999

Briefadvies Bommenregeling

De Raad is van oordeel dat het waarborgen van een veilig gebruik van de bodem een overheidstaak is. Wijzigingen in het ...

Publicatie | 28-05-1999

Briefadvies Milieu en lokale lasten

Het milieubeleid in relatie tot de lokale lasten staat al enige tijd in de bestuurlijke en maatschappelijke belangstelling. De ...

Publicatie | 28-12-1998

Briefadvies Kaders financiële verhoudingen in het licht van het regeerakkoord

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft u kort geleden bericht (brief met kenmerk Rfv9800239) dat de Raad voornemens was u ...

Publicatie | 15-09-1998

Briefadvies Milieuleges

In uw brief van 14 mei 1998 vraagt u de Raad vóór 15 juni a.s. advies uit te brengen inzake de afschaffing van de gemeentelijke ...

Publicatie | 09-06-1998

Briefadvies Kabinetsvoornemens inzake het eigen belastinggebied van provincies, gemeenten en waterschappen

Over dit onderwerp heeft de Raad in juli 1997 advies uitgebracht aan de beheerders van de fondsen. Een afschrift gaat hierbij. De ...

Publicatie | 02-10-1997