Documenten - Stelsel

74 documenten over Stelsel

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Evaluatie Financiële-verhoudingswet

In het kader van het tienjarig bestaan van de Financiële-verhoudingswet heeft de Rfv tijdens een symposium op 31 oktober 2007 ...

Publicatie | 01-11-2007

Briefadvies Gemeenten verantwoordelijk voor OZB

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft grote bezwaren tegen het invoeren van de zogenoemde macronorm voor de ...

Publicatie | 16-10-2007

Lezing Vervlechting financiële verhoudingen Rijk en gemeenten

Op het Famo-congres 2007 hield de heer C.J.M. Breed, secretaris Rob-Rfv, een lezing over het feit dat het Rijk en de gemeenten in ...

Toespraak | 02-10-2007

Jeugd en Gezin

De Rfv heeft een advies uitgebracht over de bekostiging van de op te zetten Centra voor Jeugd en Gezin en de huidige ...

Publicatie | 27-09-2007

Briefadvies Financiële gevolgen regeerakkoord voor decentrale overheden

De Rfv heeft een briefadvies uitgebracht naar aanleiding van het Regeerakkoord. De Raad doet aanbevelingen op het gebied van ...

Publicatie | 27-04-2007

Brief aan informateur: inwonerbelasting gemeenten

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om belasting te innen bij hun inwoners. Dat komt hun slagvaardigheid ten goede. ...

Brief | 08-01-2007

Briefadvies Bekostigingsbesluit Inburgering

De nieuwe Wet inburgering is complex. Deze complexiteit heeft ook gevolgen voor de bekostiging. Bekostiging vindt plaats middels ...

Publicatie | 17-08-2006

Adviesrapport Lokale lasten en gemeentelijke prestaties

Het voorliggende advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer die de ...

Publicatie | 30-05-2006

Briefadvies Financieringssystematiek Wet werk en bijstand W-deel

Op basis van de WWB ontvangen gemeenten een budget waarmee reïntegratietrajecten voor de gemeentelijke doelgroep kunnen worden ...

Publicatie | 01-05-2006

Briefadvies Financieringssystematiek Wet werk en bijstand I-deel

Bij brief van 11 april 2006 vraagt u advies aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de verdeelmodellen Wet werk en ...

Publicatie | 26-04-2006