Adviesrapport Toekomstbestendige financiering waterbeheer

In het voorjaar van 2014 verscheen een OESO-rapport over het waterbeheer in Nederland. De OESO concludeert dat de organisatie en de financiering van het Nederlandse waterbeheer goed op orde zijn (rapportcijfer 8,5). Maar om het bekostigingssysteem nog toekomstbestendiger te maken, zou het principe ‘de vervuiler/gebruiker/kostenveroorzaker betaalt’ beter moeten worden ingevuld, aldus de OESO. Onder regie van het ministerie van IenM wordt verkend hoe dat zou kunnen.

Met zijn advies wil de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) structuur en helderheid aanbrengen in deze zoektocht. In zijn algemeenheid pleit de Rfv voor een gelijktijdige inzet van repressieve instrumenten (heffingen, geboden, verboden) en stimulerende instrumenten (subsidies, voorlichting, convenanten). Zo’n gecombineerde aanpak bevordert de effectiviteit en legitimiteit van overheidsbeleid.

Wanneer de politiek besluit dat niet de vervuiler (producenten dan wel consumenten) op moet draaien voor de extra kosten van waterzuivering, komt de rekening terecht bij de collectiviteit (een overheid). Dat leidt tot lastenverzwaring. De politiek zal dat moeten erkennen als logisch gevolg van eigen politieke keuzes.