Briefadvies aan Tweede Kamer en (in)formateurs 2012

Decentrale overheden kunnen veel taken beter uitvoeren dan het Rijk. Maar dat kan alleen als zij de ruimte krijgen om die taken ook zelfstandig uit te voeren. Daarnaast moet het systeem van overdracht van geld van het Rijk naar gemeenten, provincies en waterschappen eenvoudiger en transparanter worden. Bovendien moeten gemeenten meer belasting kunnen heffen (ingezetenenbelasting), onder gelijktijdige verlaging van de Rijksbelasting. Dat schrijft de Raad voor de financiƫle verhoudingen (Rfv) in een briefadvies aan de (nieuwe) Tweede Kamer en de beide informateurs.