Verdelen, vertrouwen en verantwoorden

Gemeenten en provincies moeten meer ruimte krijgen om het geld dat zij van het rijk krijgen effectief te besteden. We leven in een netwerksamenleving waarin veel (maatschappelijke) partners een rol spelen. Het zijn gemeenten en provincies die samenwerkingsverbanden met deze partners aangaan en die kunnen bepalen hoe die financieel vorm moeten krijgen.
Met het huidige stelsel van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten en provincies is niet zoveel mis. Wat echter telt is een verandering van de speelruimte voor de decentrale overheden. Die moet groter worden. En wat betreft de onderlinge verhoudingen van de overheden op financieel gebied, is een institutie die kan arbitreren welkom. Dat schrijft de Raad voor de financiële verhoudingen in zijn rapport Verdelen, vertrouwen en verantwoorden.