Advies Vereenvoudiging van de verdeling algemene uitkering gemeentefonds

De verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds is nodeloos ingewikkeld en weinig transparant. Er zijn maar liefst 60 verdeelmaatstaven waarvan sommige amper gewicht hebben of nauwelijks onderscheidend zijn. Dit is veroorzaakt door de eenzijdige nadruk op de zogenoemde kostenoriëntatie. De Raad pleit in zijn advies voor meer globaliteit en transparantie. Hij wijst daarbij op een onderzoek waaruit blijkt dat met circa de helft van het aantal verdeelmaatstaven ook een adequate verdeling kan worden bereikt.