Bekostiging veiligheidsregio's

Op 15 april 2010 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen advies uitgebracht aan de minister van BZK over de financiële gevolgen van de invoering van de veiligheidsregio's. De Rfv deed onder andere de aanbeveling om nader onderzoek te doen naar een aantal kostenposten. Dit onderzoek, verricht door Cebeon, is inmiddels afgerond.

De minister van Veiligheid en Justitie komt op basis van het advies van de Rfv en het onderzoek van Cebeon tot de conclusie dat er van ongedekte of niet gecompenseerde kosten in verband met de Wet veiligheidsregio's geen sprake is. Dit geldt zowel voor de gemeenten als de veiligheidsregio's. Wijziging van het budget voor de BredeDoelUitkering Rampenbestrijding is dan ook niet meer aan de orde volgens de minister. De minister schrijft dit in brieven aan de Tweede Kamer en aan het Veiligheidsberaad.