In 'Stelsel' staan alle adviezen die gaan over het stelsel van financiële verhoudingen als geheel, en de bekostiging van taken die alle overheden in gelijke mate aangaan. Denk aan de advisering over een toekomstbestendige financiële verhouding, bekostiging van maatschappelijk initiatief, bekostiging van watertaken en bekostiging van de energietransitie.