Documenten - Sociaal domein

41 documenten over Sociaal domein

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Briefadvies Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In het verlengde van het advies De kunst van het overlaten is de Raad voorstander van het kabinetsbeleid om voorzieningen met een ...

Publicatie | 24-06-2004

Briefadvies Verdeling extra budget maatschappelijke opvang 2002

U vraagt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) advies over de verdeling van het extra budget van 22,5 mln. dat voor de ...

Publicatie | 26-04-2002

Briefadvies Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

In dit advies geeft de Raad zijn commentaar op de hoofdlijnen van het voorstel tot wijziging van de Wcpv. Deze wijziging behelst ...

Publicatie | 01-03-2002

Briefadvies Voorontwerp Wet op de jeugdzorg

De Raad plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de bestuurlijke en financiële uitwerking in het voorontwerp Wet op de ...

Publicatie | 05-07-2001

Briefadvies Verdeling extra budget maatschappelijke opvang

De Raad plaatst kanttekeningen bij de zijns inziens ongelukkige samenloop van de twee afzonderlijke geldstromen die beide voor ...

Publicatie | 16-03-2001

Briefadvies Decentralisatie middelen voor sociaal vervoer

U hebt de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd voor het decentraliseren van de middelen voor sociaal vervoer. Het ...

Publicatie | 26-06-2000

Briefadvies 24-uursopvang in het kader van de regeling sociale integratie en veiligheid

Bij bovenvermelde brief vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies over de bekostiging van de 24-uursopvang in het ...

Publicatie | 01-11-1999

Briefadvies Specifieke uitkeringen vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg

In uw brief van 11 juni 1998 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen om nadere advisering over de specifieke uitkeringen ...

Publicatie | 28-12-1998

Briefadvies Aanpassing verdeling WVG-middelen

Bij brief van 18 maart 1998 (kenmerk FO98/U398) hebt u, mede namens de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale ...

Publicatie | 08-04-1998

Briefadvies Specifieke uitkering vrouwenopvang

Bij brief van 14 juli 1997 (kenmerk GVM/973372) hebt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de verdeling ...

Publicatie | 26-01-1998