Documenten - Sociaal domein

44 documenten over Sociaal domein

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Briefadvies Sociale preventie: bestuur en beleid aan de voorkant van veiligheid

Sociale preventie is een breed concept. Het gaat om preventieve beleidsmaatregelen op het brede, sociale domein. Het doel van ...

Publicatie | 21-11-2006

Advies over het wetsvoorstel WMO

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft kennis genomen van het voorstel voor een Wet Maatschappelijke Ondersteuning ...

Publicatie | 23-08-2005

Evaluatie verdeling maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang

In uw brief van 20 december 2004 nodigt u de Raad voor de financiële verhoudingen uit advies uit te brengen over mogelijke ...

Publicatie | 27-07-2005

Briefadvies Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In het verlengde van het advies De kunst van het overlaten is de Raad voorstander van het kabinetsbeleid om voorzieningen met een ...

Publicatie | 24-06-2004

Briefadvies Verdeling extra budget maatschappelijke opvang 2002

U vraagt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) advies over de verdeling van het extra budget van 22,5 mln. dat voor de ...

Publicatie | 26-04-2002

Briefadvies Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

In dit advies geeft de Raad zijn commentaar op de hoofdlijnen van het voorstel tot wijziging van de Wcpv. Deze wijziging behelst ...

Publicatie | 01-03-2002

Briefadvies Voorontwerp Wet op de jeugdzorg

De Raad plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de bestuurlijke en financiële uitwerking in het voorontwerp Wet op de ...

Publicatie | 05-07-2001

Briefadvies Verdeling extra budget maatschappelijke opvang

De Raad plaatst kanttekeningen bij de zijns inziens ongelukkige samenloop van de twee afzonderlijke geldstromen die beide voor ...

Publicatie | 16-03-2001

Briefadvies Decentralisatie middelen voor sociaal vervoer

U hebt de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd voor het decentraliseren van de middelen voor sociaal vervoer. Het ...

Publicatie | 26-06-2000

Briefadvies 24-uursopvang in het kader van de regeling sociale integratie en veiligheid

Bij bovenvermelde brief vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies over de bekostiging van de 24-uursopvang in het ...

Publicatie | 01-11-1999