Documenten - Sociaal domein

44 documenten over Sociaal domein

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Reactie Rfv op decentralisatiebrief

De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de decentralisaties jeugdzorg, werk en AWBZ-zorg ingrijpende gevolgen ...

Publicatie | 17-04-2013

Briefadvies Regeerakkoord 2012

De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een brief gestuurd aan minister Plasterk over ...

Publicatie | 11-12-2012

Advies wijziging Wet Inburgering

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Inburgering. De ...

Publicatie | 14-11-2011

Advies wijzigingsvoorstellen Wmo

De Rfv heeft advies uitgebracht over drie initiatiefwetten betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ...

Publicatie | 16-11-2010

Kabinetsreactie Rfv-advies Wmo-verdeelmodel

De staatssecretaris legt in haar reactie op het Rfv-advies het accent op de wens van de Tweede Kamer om de verdeling van de ...

Publicatie | 14-06-2010

Aanpassing verdeling Wmo

De Raad plaatst kritische kanttekeningen bij de wijze waarop de aanpassing van de verdeling van de Wmo vorm heeft gekregen. Het ...

Publicatie | 16-04-2010

Briefadvies Ingrijpingsbevoegdheid provincies naar gemeenten inzake de jeugdzorg

De Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur hebben advies uitgebracht aan de minister voor Jeugd ...

Publicatie | 27-10-2009

Verdeelmodel Wmo nu niet aanpassen

De Rfv volgt de ontwikkelingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het 'Definitief advies over het WMO-budget ...

Publicatie | 12-03-2009

Second opinion Verdeelonderzoek maatschappelijke opvang en verslavingszorg

De Raad komt tot de conclusie dat het op dit moment onverantwoord is om op basis van de in het IOO-rapport gepresenteerde ...

Publicatie | 31-05-2007

Brief aan informateur: inwonerbelasting gemeenten

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om belasting te innen bij hun inwoners. Dat komt hun slagvaardigheid ten goede. ...

Brief | 08-01-2007