Documenten - Sociaal domein

41 documenten over Sociaal domein

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Advies wijzigingsvoorstellen Wmo

De Rfv heeft advies uitgebracht over drie initiatiefwetten betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ...

Publicatie | 16-11-2010

Kabinetsreactie Rfv-advies Wmo-verdeelmodel

De staatssecretaris legt in haar reactie op het Rfv-advies het accent op de wens van de Tweede Kamer om de verdeling van de ...

Publicatie | 14-06-2010

Aanpassing verdeling Wmo

De Raad plaatst kritische kanttekeningen bij de wijze waarop de aanpassing van de verdeling van de Wmo vorm heeft gekregen. Het ...

Publicatie | 16-04-2010

Advies ingrijpingsbevoegdheid jeugdzorg

De Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur hebben advies uitgebracht aan de minister voor Jeugd ...

Publicatie | 29-10-2009

Verdeelmodel Wmo nu niet aanpassen

De Rfv volgt de ontwikkelingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het 'Definitief advies over het WMO-budget ...

Publicatie | 12-03-2009

Second opinion Verdeelonderzoek maatschappelijke opvang en verslavingszorg

De Raad komt tot de conclusie dat het op dit moment onverantwoord is om op basis van de in het IOO-rapport gepresenteerde ...

Publicatie | 31-05-2007

Brief aan informateur: inwonerbelasting gemeenten

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om belasting te innen bij hun inwoners. Dat komt hun slagvaardigheid ten goede. ...

Brief | 08-01-2007

Briefadvies Sociale preventie: bestuur en beleid aan de voorkant van veiligheid

Sociale preventie is een breed concept. Het gaat om preventieve beleidsmaatregelen op het brede, sociale domein. Het doel van ...

Publicatie | 21-11-2006

Advies over het wetsvoorstel WMO

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft kennis genomen van het voorstel voor een Wet Maatschappelijke Ondersteuning ...

Publicatie | 23-08-2005

Evaluatie verdeling maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang

In uw brief van 20 december 2004 nodigt u de Raad voor de financiële verhoudingen uit advies uit te brengen over mogelijke ...

Publicatie | 27-07-2005