Documenten - Sociaal domein

41 documenten over Sociaal domein

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Briefadvies Objectief verdeelmodel Wmo 2015

Het objectief verdeelmodel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 bestaat uit twee componenten: Een verdeelmodel ...

Publicatie | 27-10-2014

Briefadvies Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein

Wat betekent de veranderende rolverdeling tussen overheid en samenleving voor de omgang met veiligheidsvraagstukken in het ...

Publicatie | 11-09-2014

Bijdrage Jaarboek overheidsfinanciën: Drie decentralisaties in het sociale domein

In zijn bijdrage aan het Jaarboek overheidsfinanciën 2014 gaat Gerber van Nijendaal, plaatsvervangend secretaris van de Rfv en de ...

Publicatie | 27-03-2014

Advies voorstel tijdelijke Wet deelfonds sociaal domein

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft geadviseerd over het voorstel voor een tijdelijke Wet deelfonds sociaal ...

Publicatie | 21-01-2014

Aanvullend advies decentralisatie

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een aanvullend advies uitgebracht aan de Tweede Kamer over de ...

Publicatie | 23-07-2013

Eerste advies Rfv over Wet Jeugd

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad voor de financiële verhoudingen verzocht advies uit te brengen ...

Publicatie | 02-07-2013

Briefadvies Geef gemeenten de ruimte bij decentralisatie-operatie

De Raad voor het openbaar bestuur vreest dat gemeenten weinig beleidsvrijheid wordt gegund als zij straks verantwoordelijk zijn ...

Publicatie | 07-05-2013

Reactie Rfv op decentralisatiebrief

De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de decentralisaties jeugdzorg, werk en AWBZ-zorg ingrijpende gevolgen ...

Publicatie | 17-04-2013

Briefadvies Regeerakkoord 2012

De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een brief gestuurd aan minister Plasterk over ...

Publicatie | 11-12-2012

Advies wijziging Wet Inburgering

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Inburgering. De ...

Publicatie | 14-11-2011