Documenten - Sociaal domein

44 documenten over Sociaal domein

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Briefadvies Compensatie besparingsverlies persoonsgebondenbudgetten

Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat alle wijzigingen in de pgb’s voor 1 oktober moeten zijn doorgegeven. Dit om problemen in ...

Publicatie | 30-11-2015

Briefadvies Objectief verdeelmodel jeugdhulp

Het gepresenteerde objectieve verdeelmodel voor de jeugdhulp ziet de Raad voor de financiële verhoudingen als een noodzakelijke ...

Publicatie | 05-03-2015

Briefadvies AWBZ-middelen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

Advies over de toevoeging van AWBZ-middelen aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (Du-VO) en de ...

Publicatie | 11-12-2014

Briefadvies Objectief verdeelmodel Wmo 2015

Het objectief verdeelmodel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 bestaat uit twee componenten: Een verdeelmodel ...

Publicatie | 27-10-2014

Briefadvies Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein

Wat betekent de veranderende rolverdeling tussen overheid en samenleving voor de omgang met veiligheidsvraagstukken in het ...

Publicatie | 11-09-2014

Bijdrage Jaarboek overheidsfinanciën: Drie decentralisaties in het sociale domein

In zijn bijdrage aan het Jaarboek overheidsfinanciën 2014 gaat Gerber van Nijendaal, plaatsvervangend secretaris van de Rfv en de ...

Publicatie | 27-03-2014

Advies voorstel tijdelijke Wet deelfonds sociaal domein

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft geadviseerd over het voorstel voor een tijdelijke Wet deelfonds sociaal ...

Publicatie | 21-01-2014

Aanvullend advies decentralisatie

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een aanvullend advies uitgebracht aan de Tweede Kamer over de ...

Publicatie | 23-07-2013

Eerste advies Rfv over Wet Jeugd

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad voor de financiële verhoudingen verzocht advies uit te brengen ...

Publicatie | 02-07-2013

Briefadvies Geef gemeenten de ruimte bij decentralisatie-operatie

De Raad voor het openbaar bestuur vreest dat gemeenten weinig beleidsvrijheid wordt gegund als zij straks verantwoordelijk zijn ...

Publicatie | 07-05-2013