Briefadvies Verdeling investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2010-2015

In zijn advies over de verdeling van het budget voor stedelijke vernieuwing voor de periode 2010-2015 adviseert de Raad voor de financiƫle verhoudingen de minister voor Wonen, Wijken en Integratie om nu niet te kiezen voor een technische aanpassing van de verdeelsleutel. Een nieuwe verdeelsleutel moet volgens de Raad meer aansluiten bij nieuwe beleidsdoelstellingen en -prioriteiten. Een samenhangende visie op het Grotestedenbeleid (inclusief ISV) en de Krachtwijken moet daarvoor de basis vormen. De Raad adviseert bovendien om een maximale inspanning te plegen om de decentralisatie van de ISV-middelen per 1 januari 2010 te realiseren.