Briefadvies Verdeelsystematiek exploitatiebudget stadsvervoer en streekvervoer

Bij brief van 20 maart 2003 is de Raad voor de financiƫle verhoudingen (Rfv) gevraagd te adviseren over de verdeelsystematiek voor de exploitatie van het stads- en streekvoer.