Briefadvies Verdeelmodel GDU-plus

De kern van het advies luidt dat de Raad voor de financiële verhoudingen positief oordeelt over het kabinetsvoornemen om middelen voor verkeers- en vervoersmaatregelen te decentraliseren en tevens positief oordeelt over het voorgestelde verdeelmodel.